Go to top
REVISORERKLÆRINGER DOKUMENTERER DATASIKKERHED
Archive
Category: Uncategorized
14 May
2020

REVISORERKLÆRINGER DOKUMENTERER DATASIKKERHED

Hos InsuBiz prioriterer vi datasikkerhed højt. Hvert år får vi derfor udarbejdet både en ISAE 3000- og en ISAE 3402-erklæring ved en uafhængig, autoriseret it-revisor som vidnesbyrd om vores kontinuerlige fokus på data-, system- og driftssikkerhed. Således også i 2020. ISAE 3402-erklæringen forholder sig til alle forretningsgange omkring it-løsningen, som kan have indflydelse på den..

14 May
2020

BALLERUP KOMMUNE BRUGER INSUBIZ TIL AT STYRKE DE ANSATTES SIKKERHED

Den 1. juni 2020 går Ballerup Kommune over til at bruge InsuBiz’ løsning til fælles registrering og anmeldelse af arbejdsulykker, krænkelser og nærved-ulykker. Arbejdsmiljøkonsulent Anni Hjelmsted har sammen med udviklingskonsulent Helene Kelly og øvrige kolleger i Center for Politik og Organisation drevet processen i tæt samarbejde med arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og InsuBiz. Her kan du..

04 May
2020

INSUBIZ BI MÆGLER

I efteråret 2019 introducerede vi InsuBiz BI til skaderapportering. Det har fået en fantastisk modtagelse. Vi tager nu næste skridt i indførelsen af BI-værktøjer og introducerer InsuBiz BI Mægler. Forsikringsmæglere benytter InsuBiz-løsningen til styring af kunder, forsikringer og det økonomiske afkast på hvert kundeforhold. Altså rummer InsuBiz-løsningen data, der kan omsættes til viden om og..

13 Jan
2020

SAMARBEJDE MELLEM
INSUBIZ & BELFOR DANMARK

Nyt samarbejde mellem InsuBiz og BELFOR Danmark gør det lettere at registrere og forebygge skader. Akutte skader skal ikke kun behandles og håndteres med det samme, de skal også registreres hurtigt og effektivt. Det kan spare penge i det lange løb for både virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner – og det kan også spare forsikringsselskaberne..

20 Dec
2019

INSUBIZ ACADEMY

InsuBiz Academy 2020 Det er en glæde at annoncere, at vores kursuskalender for 2020 nu er på plads, og at vi står parate til at modtage tilmeldinger. Der bliver mulighed for at deltage i nogle af vores populære klassikere, samtidig med at vi har udviklet nyt: Vi tilbyder nu en superbrugeruddannelse, som klæder superbrugeren endnu..

17 Oct
2019

INSUBIZ BI:
NÅR DU HAR BRUG FOR OVERBLIK & INDSIGT

InsuBiz platformen bygger på grundholdningen ”dine data, dit ansvar” og giver brugerne adgang til store mængder data om deres egen organisation. Data, som kan omsættes til viden, som gør det muligt at træffe gode beslutninger, hvilket kan være afgørende, når fremtidige skader skal forebygges og helst helt undgås. Vores nye modul InsuBiz BI gør det..

07 Jun
2019

FORSIKRINGSAKADEMIET & INSUBIZ INDGÅR SAMARBEJDE OM EFTERUDDANNELSE

I efteråret indgik Forsikringsakademiet og InsuBiz en aftale om efteruddannelse af den typiske bruger af InsuBiz’ platform eller andre tilsvarende platforme, bl.a. forsikrings- og risikokoordinatorer i kommuner og regioner. Aftalen der gælder, får året 2019, giver adgang til efteruddannelse på favorable vilkår hos Danmarks absolut førende formidler af forsikringsfaglig viden. Regreskursus: ”Skræddersyet til vores dagligdag”..

13 May
2019

LANGMACH RIBE & INSUBIZ INDGÅR SAMARBEJDE

InsuBiz’ kunder får nu adgang til rådgivningsydelser fra Langmach Ribe på favorable vilkår. Langmach Ribe er en af de største kompetencer inden for brand- og sikringsrådgivning, hvor de anvender en holistisk tilgang med inddragelse af menneskelige aspekter såvel som fysiske sikringsforhold i sikringsrådgivningen. ”Vi indgår dette samarbejde for løbende at kunne tilbyde vores kunder adgang..

06 Mar
2019

FRA EGNE EXCELARK TIL FULD INSUBIZ-LØSNING PÅ REKORDTID

Som storindkøbere af forsikringer skal kommuner regelmæssigt sende deres forsikringsaftaler i udbud. Det var også tilfældet for Esbjerg Kommune, der på listen af ønskede services havde sat en digital løsning til styring og administration af forsikringer og aktiver, da kommunen i 2017 lavede udbuddet. Ingen af tilbuddene indeholdt den ønskede digitale løsning, hvilket blev starten..

08 Jan
2019

HAR HORSENS KOMMUNE KNÆKKET KURVEN?

Horsens Kommune har gennem de sidste 3 år opsamlet stor viden om den vold, som de kommunale medarbejdere oplever i deres kontakt med borgerne. Hvor første års tal gav en indikation på antallet af sager, gav andet års tal en mere nøjagtig viden om det reelle antal. Det seneste års viden derimod kan indikere, at..