Go to top
PRIVATLIVSPOLITIK

Hos InsuBiz prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde, leverandør, eller samarbejdspartner til InsuBiz, besøger vores hjemmesider og/eller i øvrigt anvender de forskellige services, vi tilbyder.


1. Dataansvar

InsuBiz er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har indsamlet om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du altid velkommen til at kontakte os på support@insubiz.dk – med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet.
Vores juridiske oplysninger er følgende:

InsuBiz ApS
CVR-nr. 32 66 17 85
Godthåbsvej 83
8660 Skanderborg


2. InsuBiz som databehandler

InsuBiz udvikler og drifter en samlet it-løsning til administration af aktiver, sikringsforhold, forsikringer, skader og pensionsforhold for sine kunder. Persondata, som indsamles og registreres i it-løsningen, tilhører vores kunder. Vi agerer således som databehandler efter instruks fra den dataansvarlige (kunden) og i henhold til en indgået databehandleraftale. I sådanne tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen af persondata.


3. Behandlingen af personoplysninger

For at give en klar og overskuelig information om, hvilke personoplysninger vi behandler, til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag, har vi inddelt beskrivelsen i to dele, afhængigt af om du er a) kunde, leverandør eller samarbejdspartner til InsuBiz eller om du er b) bruger af vores hjemmesider og/eller modtager at markedsføring, herunder nyhedsbreve, invitationer mv. fra os.

Kunde, leverandør eller samarbejdspartner:

Hvis du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner til InsuBiz, indsamler og behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne kommunikere med dig med henblik på at indgå eller opfylde en aftale, vi har med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.
InsuBiz behandler almindelige personoplysninger såsom navn, virksomhed, adresse, titel, e-mailadresse og telefonnummer og i visse tilfælde relevante mærkedage såsom jubilæer.
Oplysningerne indsamler vi typisk direkte fra dig, f.eks. via visitkort eller mailsignatur, eller fra din virksomhed. Vi kan også indsamle oplysningerne fra andre, f.eks. offentligt tilgængelige kilder såsom din arbejdsgivers hjemmeside, LinkedIn.com eller CVR.dk. I så fald får du direkte besked om indsamlingen pr. e-mail.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:

  • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis behandlingen er en forudsætning for at InsuBiz kan opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for en eventuel aftaleindgåelse.
  • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvis InsuBiz har en legitim interesse i at kunne komme i kontakt med dig med henblik på at indgå eller opfylde en aftale med dig eller din virksomhed. InsuBiz har desuden have en legitim interesse i at opbevare dokumentation for vores samarbejde til brug for fakturering, løsning af eventuelle tvister mv.
  • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvis behandlingen er nødvendig for at InsuBiz kan overholde en retlig forpligtelse, eksempelvis dokumentation af transaktionsspor jf. reglerne i bogføringsloven.

Bruger af InsuBiz’ hjemmesider og/eller modtager af markedsføring, herunder nyhedsbreve, invitationer mv.

InsuBiz indsamler og behandler personoplysninger såsom navn, titel, ansættelsessted, e-mailadresse og oplysninger om valgte interesseområder til markedsføringsmæssige formål. Det kan f.eks. være at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af de oplyste arbejds- og interesseområder samt sende dig e-mails med relevant information og inspiration i form af bl.a. nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og kurser samt information om nye produkter mv.

Dine personoplysninger benyttes kun til direkte markedsføring, såfremt du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve, invitationer mv. pr. e-mail ved at kontakte os eller benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne. Din tilbagekaldelse af samtykket berører ikke lovligheden af de e-mails, som vi har udsendt forud for din tilbagekaldelse af samtykket.

Efter modtagelsen af dit samtykke, er retsgrundlaget for selve e-mail-udsendelsen InsuBiz’ legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Disse består i at kende dine faglige interesser og præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores kommunikation og tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der opfylder netop dine behov og ønsker.

InsuBiz’ hjemmesider anvender pt. ingen cookies, hvorfor der ikke registres personhenførbare oplysninger. Bemærk dog, at det for at anvende hjemmesidens kontaktformular er nødvendigt at afgive visse personoplysninger, idet det ellers ikke vil være muligt at anvende den ønskede funktion. Således har vi for eksempel brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig. Retsgrundlaget herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.


4. Modtagere

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til InsuBiz’ samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. it-leverandører, medarrangører af kurser og seminarer, eksterne undervisere, markedsføringsbureauer mv. Det samme gælder vores revisorer, advokater eller andre eksterne rådgivere. Disse tredjeparter handler alene på vegne af InsuBiz og efter vores instruks, hvorfor de ikke må anvende oplysningerne til egne formål.


5. Tredjelande

InsuBiz overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande. Det forekommer, at enkelte af vores leverandører anvender underdatabehandlere uden for EU/EØS. Vi tillader kun databehandling uden for EU, hvis databehandlingen foregår i et sikkert tredjeland, eller hvis overførselsgrundlaget yder tilstrækkelig garanti for beskyttelse af de registreredes rettigheder, for eksempel ved anvendelse af EU-kommissionens standardkontrakter.


6. Sikkerhed

InsuBiz opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi forpligter alle medarbejdere i InsuBiz til at holde personoplysninger fortrolige og sørger for, at udelukkende autoriseret personale har adgang til disse oplysninger.


7. Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af de formål, hvortil de blev indsamlet, samt under hensyntagen til vores pligt til at overholde dokumentationskrav i henhold til lovgivningen (f.eks. bogføringsloven), kunne varetage eventuelle retskrav (f.eks. erstatningsansvar) eller klager samt dokumentere vores overholdelse af regler om behandlingen af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. markedsføringsloven. Således opbevarer vi f.eks. informationer vedrørende samtykke og eventuel tilbagekaldelse af samtykket i op til 2 år efter seneste e-mailudsendelse til dig. Herefter sletter vi dine oplysninger.
Såfremt personoplysningerne anonymiseres, kan de behandles og opbevares længere.


8. Dine rettigheder som registreret person

Dine personoplysninger tilhører dig. Som registreret person har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, til at anmode om berigtigelse eller sletning af de af dine personoplysninger, som du mener er ukorrekte, forældede mv., og du kan anmode om, at behandlingen af oplysningerne begrænses. Udøvelsen af visse rettigheder som f.eks. sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt.
Under visse omstændigheder kan du også anmode om dataportabilitet. Dette indebærer, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Er det teknisk muligt, har du også ret til at få transmitteret dine personoplysninger til en tredjepart.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. I så fald vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger og de vil blive slettet, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.
Har du givet samtykke til at modtage nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og lignende via e-mail, kan du til enhver tid afmelde disse ved at benytte afmeldingslinket i e-mail-udsendelserne eller skrive til os direkte og angive den e-mailadresse, du ønsker fjernet fra vores mailingliste.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.
Er du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.


9. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. InsuBiz er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger.
Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personoplysninger og andre relevante politikker.


10. Ændringer af privatlivspolitikken

InsuBiz forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre vores hjemmeside. Du vil kunne se, hvornår vi sidst har opdateret denne privatlivspolitik ved at kigge på datoen nederst på siden. Ændringer og tilføjelser til denne privatlivspolitik gælder fra det tidspunkt, hvor de er tilføjet.


11. Kontakt os

Skriv til support@insubiz.dk – med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.


12. Kontakt Datatilsynet

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, som InsuBiz behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse. Kontaktoplysningerne finder du på www.datatilsynet.dk.

Siden er blevet opdateret april 2020