Go to top
Region Syddanmark

Region Syddanmark:


Hjemtagning af forsikringsdata øger indsigt og kvalitet – og kræver færre ressourcer

Region Syddanmark har omdefineret sin rolle i forhold til forsikrings- og skadeadministration: I stedet for at levere data til et eksternt system, er det nu sådan, at administratoren arbejder i regionens system, som er baseret på InsuBiz’ løsning. Region Syddanmark har dermed fået fuld kontrol over og indsigt i egne data, hvilket øger både kvalitet og effektivitet i arbejdet med forsikringer og anmeldelser af skader. 

Før: data blev lagt i en boks, man ikke havde nøglen til
Region Syddanmark har siden starten i 2007 samarbejdet med eksterne forsikrings- og skadeadministratorer om valg af forsikringer, herunder administration af forsikringsskader. Med 29.000 medarbejdere og ansvar for rigtigt mange bygninger og køretøjer, sker der naturligvis en del skader på både mennesker og materiel. Regionen har løbende haft opgaven i udbud og har således arbejdet sammen med forskellige forsikrings- og skadeadministratorer over årene. Fælles har været, at administratoren har haft ansvaret for al registrering, af såvel stamdata om bygninger, biler o.l., som data om de enkelte skader og behandlingen af dem. Regionens forsikringsteam sørgede for løbende at rapportere ændringer i stamdata, mens de forskellige institutioner anmeldte skader direkte til administratoren. Regionen havde ikke adgang til administratorens systemer, men kunne henvende sig for oplysning om konkrete sager og fik desuden statistikker og rapporter efter nærmere aftale.

Det ændrede sig i 2018:

”I 2018 indledte Region Syddanmark et samarbejde med en forsikrings- og skadeadministrator, der brugte InsuBiz. I første omgang brugte vi InsuBiz X-net til at indberette skader. Vi fik øjnene op for den maskine, der ligger bag InsuBiz X-net og for at gøre en lang historie kort, købte vi os senere på året adgang til hele InsuBiz-løsningen, hvor alle interne og eksterne administratorer nu registrerer data. Samtidig fik vi naturligvis direkte adgang til vores egne data”.

Det forklarer Christina Valsted, der som forsikringsmedarbejder i Region Syddanmark sidder med det daglige ansvar for regionens forsikringer.

Nu: fuldt systemansvar og indsigt i alle data
I dag har Christina og regionen selv ansvaret for systemet og kvaliteten af de data, det rummer. Det har haft store positive konsekvenser, som Christina giver flere eksempler på:

”Med adgang til alle data i vores forsikringssager får vi nu bl.a. information om selvrisiko på sagsniveau, hvilket er vigtigt for hele tiden at sikre, at vores forsikringer er skruet rigtigt sammen.”

Mere overordnet har kontrollen over egne data betydet, at Region Syddanmark kan følge med i, om forsikrings- og skadeadministratoren bruger de samme principper, når de lægger information ind i systemet i forbindelse med skadesbehandlingen. For at kunne aggregere de mange data og bruge dem til læring og forebyggelse skal data registreres korrekt og ensartet, man kan som bekendt ikke sammenligne æbler og pærer.

Registreringsvejledning er grundlag for data af høj kvalitet
Det blev starten på den registreringsvejledning, som Region Syddanmark udgav i midten af 2021. Registreringsvejledningen forklarer først regionens grundlæggende principper for forsikring og anmeldelse af skader. Dernæst gennemgås i detaljer og med illustrationer, hvordan der registreres inden for de forskellige skadesområder: Bygning & løsøre, motor, erhvervs & produktansvar samt arbejdsskader.

”Forsikrings- og skadeadministratoren har taget godt imod vejledningen. Den har også vist sig at give anledning til en del konstruktiv dialog, som betyder at vi løbende kan forbedre vejledningen, så den fungerer optimalt for alle parter”, fortæller Christina.

Hvad kræver det at hjemtage systemansvar?
I forbindelse med at Region Syddanmark har hjemtaget systemansvaret for egne data, er Regionens kompetencer naturligt blevet styrket. Skiftet fra at være leverandør af data og modtager af rapport til at have indsigt i alle data og fra alle vinkler har givet en helt ny indsigt i og forståelse for hele forsikringsområdet. Desuden er Christina blevet uddannet som skadesbehandler på Forsikringsakademiet, så hun nu selv kan behandle visse typer skader.

Christina lægger også vægt på, at det er vigtigt at have et system, som understøtter alle de komplekse og unikke arbejdsgange, som tilsammen gør det muligt for de mange involverede at registrere forsikringer og aktiver samt behandle skader:

”Som system InsuBiz dækker alle vores behov. Vi er faktisk ikke nået ud i alle krogene endnu, så vi har også stor gavn af den support, vi får fra InsuBiz; de kender systemet til bunds og er meget behagelige at arbejde sammen med”.

Christina forklarer videre, at Regionen nu – samtidig med at man har fået det grundige indblik i data – faktisk bruger færre ressourcer end tidligere, og at det skyldes den effektivisering, der har fundet sted.

Data kan bruges til flere formål
Afslutningsvist nævner Christina, at andre afdelinger i Region Syddanmark også har glæde af de detaljerede og opdaterede informationer om bygninger og bilpark, som findes i InsuBiz. Information om bygninger er en forudsætning for Regionens løbende arbejde med energieffektivisering, mens fordelingen mellem el-, benzin- og dieseldrevne køretøjer har interesse i en tid, hvor der arbejdes med at sænke CO2-aftrykket.

  • Dato: Marts 2022
  • Forfatter: Allan L. Nielsen
  • Kontakt: Region Syddanmark