Go to top
Næstved Kommune

Næstved Kommune

Udfordring
Næstved Kommune havde brug for et bedre og mere kvalificeret skaderegistreringsystem til brug for forebyggelsesarbejdet.

Løsning
Insubiz platform giver en betydelig mere kvalificeret og detajleret overblik over skaderne og skadeøkonomien og dermed muligheden for at en bedre dokumentation overfor ledelsen.

Benchmark
Endvidere har tilkøb af risikomodulerne givet mulighed for et lang større samlet overblik over tekniske anlæg, adfærd, retningslinier m.m. herunder også muligheden for benchmarking på tværs af organisationen.

Gevinst & værdi

 • Altid et større overblik over skadestatistik her og nu, men også med lang historik
 • Nemt at finde tidligere skader
 • Overblik over skadeøkonomi både på den enkelte skade men også generelt og overordnet
 • Sammenligning/opfølgning af fagområder på tværs
 • Generelt overblik over sager med samme skadetype
 • Nemt med arbejdsskadesager i forhold til indberetning, behandling og snitflade til EASY
 • Hvis direktion eller andre ønsker statistiktal m.m. kan det leveres straks.
 • Nemt at bruge efterfølgende til rapportering, årsrapport og skabeloner
 • Dato: November 2018
 • Forfatter: Allan L. Nielsen
 • Kontakt: Steen Jensen, Næstved Kommune