Go to top
Albertslund Kommune

Alberslund Kommune

Albertslund Kommune reducerer antal skader ved samlet indsats
Det er det synlige resultat af en målrettet indsats, som involverer bredt, fra specialisterne i forvaltningen, over kommunens mange institutioner til borgerne. Alt effektivt bundet sammen af ét digitalt system: InsuBiz. Læs om hvordan et specialiseret system kombineret med en masse sund fornuft kan skabe synlige resultater.

Fra papir og regneark til fuld digitalisering på 6 år
Albertslund Kommune besluttede i 2014 at styrke det strategiske arbejde med forsikring og risikostyring, fordi der var behov for på én gang at gøre det bedre og mere effektivt. Derfor ansatte man Lars Voldum, der tidligere som forsikrings- og risikorådgiver i en anden kommune havde stået for en gennemgribende reorganisering og digitalisering.

Lars fortæller:

”Det blev fra starten besluttet, at alt skulle registreres og dokumenteres i et – og kun et – digitalt system, og at der skulle afsættes ressourcer til at gøre det ordentligt fra starten. Når der kun er et system, er de mange involverede personer aldrig i tvivl om, hvor de går hen, og det gælder uanset om man lægger data ind eller trækker data ud af systemet”.

Skadedata stiller særlige krav til et it-systems sikkerhed – ikke mindst på grund af GDPR. InsuBiz er GDPR-compliant, dvs. at persondatasikkerheden er tænkt ind i systemets struktur og processer. Det understøtter dermed også Albertslund Kommunes samlede GDPR-indsats.

Lars og hans team har i dag ansvaret for hele kommunens forsikringsportefølje, skadesbehandling, risikostyring samt for arbejdsskader.

Effektiv skadesbehandling med input fra mange forskellige faggrupper
Behandling og forebyggelse af skader i en kommune involverer mange forskellige faggrupper. Dels er der specialisterne som Lars og eksterne samarbejdspartnere, typisk forsikringsmæglere som Willis og Contea. Dels er der brugerne, som primært laver noget helt andet, men som indimellem skal rapportere skader o.l. Det kan være den tekniske servicemedarbejder, der skal rapportere en knust rude; børnehavelederen, der skal rapportere et tyveri, arbejdsmiljørepræsentanten, der skal rapportere en arbejdsskade eller borgeren, der er kommet til skade pga. manglende snerydning.

Lars og hans team sidder helt centralt i processen: de kvalitetssikrer indberetningerne fra forvaltningerne og brugerne og sørger for at sende dem korrekt videre i systemet, f.eks. til den forsikringsmægler, der repræsenterer det aktuelle forsikringsselskab. Alt foregår – og journaliseres dermed automatisk – i InsuBiz, som de forskellige brugere har forskellige typer af adgang til. Lars uddyber:

”Det er helt afgørende, at data ”fødes” i InsuBiz, og at systemet er intuitivt og let at bruge for alle typer af brugere. Det betyder, at Albertslund Kommune samlet set sparer en masse tid i skadesbehandlingen, samtidig med kvaliteten er langt højere”.

Det er vigtigt for kommunen, at de interne brugere har let ved at bruge InsuBiz, og derfor arrangerer Lars en årlig temadag, hvor nye medarbejdere introduceres til filosofien bag systemet og hvordan de i praksis bruger det, når det bliver aktuelt.

Et konstant opdateret og præcist risikobillede
De data, som genereres i forbindelse med skadesbehandlingen, bruges også i kommunens risikostyring, sammen med detaljeret information om kommunens bygninger og anlæg. Resultatet er et samlet risikobillede, som bruges både når kommunens forsikringer sendes i udbud og i forbindelse med det konkrete forebyggelsesarbejde. Det er ikke mindst her, at snusfornuften kommer ind i billedet, når der f.eks. skal findes en årsag til, at en bestemt skole er meget udsat for tyveri. For når først årsagen er fundet, er det forholdsvist lettere at forebygge.

Rapportering giver overblik og indblik – og besparelser
Endelig sidder Lars også med rapporteringen, som især har ledelsens interesse: Hvordan er udviklingen i skader, f.eks. sammenholdt med de økonomiske omkostninger. Få klik i InsuBiz BI giver overblik over disse og mange andre nøgletal – information som før 2014 havde krævet opslag i diverse fysiske mapper og regneark og så endda havde været behæftet med nogen usikkerhed pga. datagrundlaget. Dertil kommer den betydelige kontante besparelse i form af billigere forsikringer, når man kan dokumentere et faldende niveau af skader. Lars tilføjer:

”En digital løsning som InsuBiz’ er ganske enkelt win-win: de økonomiske besparelser ved effektiv skadesbehandling går hånd i hånd med en reduktion af de menneskelige omkostninger, som skader på forskellig vis kan have”.

  • Dato: December 2020
  • Forfatter: Allan L. Nielsen
  • Kontakt: Lars Voldum, Albertslund Kommune