Go to top
MØD FOLKENE BAG LØSNINGEN
INSUBIZ I KONSTANT UDVIKLING OG TÆT DIALOG MED KUNDERNE

 

Allans vision: InsuBiz i konstant udvikling og tæt dialog med kunderne
InsuBiz er som bekendt en it-løsning, men der er ingen, der laver forretning og aftaler med en it-løsning, det gør de med mennesker. Og skal der sættes ét ansigt på InsuBiz, så er det Allans. For mange af InsuBiz’ daglige brugere er Allan personificeringen af InsuBiz og det har han været, siden han var med til at stifte firmaet tilbage i 2006.

Tiden før InsuBiz brugte Allan på at lære forsikringsbranchen grundigt at kende via ansættelse i forskellige toneangivende firmaer. Om fordelen ved at have gjort sig de erfaringer fortæller han:

”Forsikringsverdenen fungerer på sin helt egen måde, som involverer mange processer, regler, fagudtryk og begreber. Forsikringsverdenen er også en vigtig del af vores kunders hverdag og når du forstår den, kan du være en god sparringspartner i det daglige – og du bliver også i stand til at se udviklingspotentialer.”.

Her får du tre bud fra Allan på, hvad der gør InsuBiz til noget særligt, uanset om du er kunde eller som Allan har mange års insidererfaring.

1.     Fra data til handling, der gør en forskel

Allan fortæller, at data fra InsuBiz giver mulighed for at skabe handling, der faktisk gør en forskel. Med InsuBiz får mange virksomheder et helt nyt perspektiv på deres forsikringsdata, som når en ejendomsadministrator opdager en ofte forekommende skade på en konkret bygning og derved kan forebygge at skaden sker og spare penge. Eller en flådemanager på bilporteføljen af sine tal kan aflæse, at en bestemt enhed eller gruppe af personer forårsager mange bilskader, og dermed kan tilbyde kørekurser for at rette op på kørslen. Det betyder færre skader, bedre økonomi og tryghed hos medarbejderne.

Allan fremhæver også InsuBiz’ modul til registrering af krænkende adfærd:

”Nogle kommunalt ansatte risikerer desværre at blive udsat for krænkelser i form af f.eks. trusler om vold, fysisk vold, mobning eller seksuel chikane. For nogle år siden lavede vi i samarbejde med kommunerne et system til digital registrering. Vi ser nu, hvordan kommuner bruger den viden til forebyggende arbejde, som er med til at reducere arbejdsskader og sygefraværet og i det hele taget gøre udsatte kommunale institutioner tryggere for alle. Det er vi stolte over at kunne bidrage til, vi kalder det big data med hjertet på rette sted”.

Siden modulets tilkomst i 2015 er der opsamlet mange tusinde registreringer af de krænkelser, som de kommunale medarbejdere dagligt oplever i deres interaktion med borgerne.

2.     One size fits all – på den gode måde

Allan fortæller videre, at InsuBiz platformen bruges af meget forskellige typer virksomheder eller organisationer, lige fra en landets mindre kommuner til den allerstørste, regioner, statslige myndigheder, forsikrings- og pensionsmæglere samt en række af de største private virksomheder i Danmark:

”Løsningen er faktisk den samme, selvom de opgaver, den klarer, varierer meget i de forskellige organisationer. Det bekræfter mig i, at vi er lykkedes med at lave en løsning, som både er ekstremt specialiseret hvad angår det forsikringsfaglige og samtidig åbent og fleksibelt, så det kan benyttes i mange forskellige kontekster”.

3.     Årligt møde med kunder skaber gensidig værdi

Dialogen med kunderne og brugerne er utroligt vigtigt for Allan der siger:

”I 2019 satte vi dialogen med kunderne i system, så nu er der som minimum ét årligt servicemøde med hver kunde – oveni de mange spontane samtaler og mails jeg får i dagligdagen”.

Årsmøderne giver Allan og kollegerne mulighed for at følge op på InsuBiz og brugen af den men nok så vigtigt er der mulighed for en bredere snak om kundens arbejdsgange, udfordringer, visioner osv., og den viden er afgørende for at InsuBiz kan være med til at pege på nye gode løsninger, som måske også ligger ud over hvad der aktuelt er muligt.

InsuBiz i fremtiden
InsuBiz anno 2021 er, naturligvis, ganske anderledes end den første version tilbage i 2006. Platformen er udviklet løbende dels for at afspejle det teknologisk mulige, dels som en naturlig konsekvens af den løbende dialog med brugerne. Allan understreger:

”Udviklingen af InsuBiz platformen må aldrig gå i stå! Udviklingsprocessen er permanent, og den nære dialog med brugerne er den allervigtigste inspirationskilde til nye tilpasninger og funktionaliteter. Vi prioriterer det højt at have en dialog med vores kunder, og vi tager os tid til at forstå deres hverdag, udfordringer og ønsker. Det er i sig selv utroligt spændende og så giver dialogen selvfølgelig også brændstof til vores fortsatte udviklingsproces” slutter Allan af med.