Go to top
RISK

DET AFGØRENDE OVERBLIK

Væsentlige beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Et oplyst grundlag hviler på viden, og viden hviler på data. Data er det centrale i enhver beslutningsproces, og det kommer især til udtryk, når man arbejder med risikostyring. Altså hvor vi lærer af fortiden for at tilrettelægge fremtiden.
Data skal opsamles, så det ikke er fragmenterede data, men helstøbte data. Så de skaber helhed. Så de er enkle at bruge. Derfor skal opsamlingen af data ske struktureret, så de kan præsenteres i en form, hvor de på effektiv vis giver beslutningstageren overblik.
Det lyder mere enkelt, end det er, og ofte har virksomheden svært ved at få overblik over f.eks. alle de forskellige skader, der indtræffer. Hvor mange skader er der? Hvor og hvor hyppigt indtræffer de? Med den slags krydstjek opdager man hvor galt det er fat, og allerede dér har vi skabt overblik, som kan udtrykke sig i handling.