Go to top
FMG

FMG

ForsikringsMæglerGruppen hjælper årligt 4.250 kunder med at håndtere risici, og selvom FMG i dag er 32 medarbejdere, så skal der lægges kræfter i for at skabe overblik over kundernes mange policer og skader. FMG har anvendt InsuBiz i 12 år.

Fleksibilitet for kunderne
Det er klart nemmere med kundens adgang til egne data via InsuBiz X-net, hvor kunderne kan anmelde skader, inkl. arbejdsskader, som kundens FMG-rådgiver sikrer kommer videre til behandling hos EASY.
Det betyder også, at al dokumentation er tilstede for os som mæglere, når vores kunder har brug for rådgivning i en skadesituation, og kunden har sikkerhed for, at al kommunikation sker på en GDPR-kompatibel platform.

InsuBiz hjælper os med at bevare overblikket
Policer og forsikringsaftaler har nogle naturlige fornyelsesdatoer, som er vigtige at overholde – også her får vi god hjælp fra systemet til at sikre, at fornyelserne gennemføres rettidigt.
Desuden betyder den løbende indrapportering og opdatering af kundernes risici og policedata, at de aktuelle vilkår omkring værdier og dækningsomfang, selvrisici mv. enkelt kan overføres fra systemets forsikringsadministration til InsuBiz’ udbudsportal, så alle data bliver en naturlig del af udbudsmaterialet.

Udbudsportalen sikrer, at der er styr på processen
Når vi ser nye muligheder for kunderne, går vi i udbud for at opnå bedre vilkår. Såvel bestående som nye kunder har klart udbytte af FMGs forhandlingsstyrke i markedet.
Vi påtager os en række opgaver, som kunder og forsikringsselskaber ellers selv skulle håndtere. Her er InsuBiz’ udbudsportal et meget vigtigt værktøj for os, der sikrer, at vi har styr på samtlige opgaver i udbudsprocessen.
Det betyder, at forsikringsselskaberne sparer ressourcer, og FMG derfor kan tilbyde lavere priser til kunderne.

  • Dato: November 2018
  • Forfatter: Allan L. Nielsen
  • Kontakt: Niels Caspersen, FMG